Film programs in DENMARK

6 listings

 

___________________________________________________________________________________

            Copenhagen Medieschool Rampen

                        Trekronergade 126 F, 1. floor
                       
Copenhagen , Valby 2500
                       
Denmark

                        Tel. 33250595
                        admin@rampen.dk
                        www.rampen.dk

___________________________________________________________________________________

 

            European Film College

                        Carl Th. Dreyers Vej 1
                        Ebeltoft,  DK-8400
                       
Denmark

                        Tel. +45 86 34 0055
                        administration@efc.dk
                        www.efc.dk

 

 

___________________________________________________________________________________

 

            Kort & Dokumentar Filmskolen

                        v/ Det Danske Filmstudie
                        Blomstervænget 52
                        Kgs.
Lyngby , Denmark  2800
                       
Denmark

                        Tel. +45 35346800
                        info@filmkurser.dk
                        www.filmskole.dk

 

 

___________________________________________________________________________________

 

            National Film School of Denmark

                        Theodor Christensens Plads 1
                       
Copenhagen ,  1437
                       
Denmark

                        Tel. +45 32 68 64 00
                        info@filmskolen.dk
                        www.filmskolen.dk

 

 

___________________________________________________________________________________

 

            University of Copenhagen

                        Department of Film & Media Studies
                        Njalsgade 80
                       
Copenhagen ,  2300
                       
Denmark

                        Tel. +45 35 32 81 00
                        tweidick@hum.ku.dk
                        www.media.ku.dk

 

___________________________________________________________________________________

          

             University of Århus

                        Department of Information & Media Studies
                        Helsingforsgade 14
                        Århus N,  8200
                       
Denmark

                        Tel. +45 8942 9200
                        www.imv.au.dk

 ___________________________________________________________________________________