Film programs in SLOVENIA

3 listings

 

___________________________________________________________________________________

 

         Gimnazija Jesenice

                        Trg Toneta Čufarja 1
                        Jesenice, Gorenjska 4270
                       
Slovenia

                        gim.jes@guest.arnes.si
                        s-gimjes.kr.edus.si/

 

___________________________________________________________________________________

 

            Srednja Ekonomka Šola

                        SEŠ Celje
                        Vodnikova 10
                        Celje,  3000
                       
Slovenia

                        www2.arnes.si/~ssceekon1s/

 

___________________________________________________________________________________

 

            University of Ljubljana

                        Academy of Theatre , Radio, Film and Television
                        Nazorjeva 3
                       
Ljubljana ,  1000
                       
Slovenia

                        Tel. +386 1 251 04 12
                        igor.korsic@guest.arnes.si
                        www.agrft.uni-lj.si/AGRFTe.HTM

   

___________________________________________________________________________________